ค้นหาตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่ง อัตราที่รับ เงินเดือน หน้าที่และรายละเอียดของงาน
เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ 1 ตามประสบการณ์ ดูรายละเอียด
หัวหน้าแผนกบัญชี 1 ตามประสบการณ์ ดูรายละเอียด
วิศวกร New Model 1 ตามประสบการณ์ ดูรายละเอียด
ช่างยนต์ ประจำศูนย์บริการ 1 ตามประสบการณ์ ดูรายละเอียด
ช่างซ่อมบำรุง 1 ตามประสบการณ์ ดูรายละเอียด
เจ้าหน้าที่บุคคลธุรการ 1 ตามประสบการณ์ ดูรายละเอียด
ช่างเทคนิค CNC 1 ตามประสบการณ์ ดูรายละเอียด
Telesales 1 ตามประสบการณ์ ดูรายละเอียด