เราคือผู้ให้บริการชุบแข็งแบบ Austempering ด้วยเครื่องจักรที่เป็นเทคโนโลยีแบบ ญี่ปุ่น  พร้อมกับมีผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มากกว่า 40 ปี ในการดูแลระบบและให้คำปรึกษา เกี่ยวกับ การชุบแข็งโลหะ

We are Austempering hardening service provider with Japanese technology machinery, together with experts with over 40 years of experience in system administration and consulting about Metal hardening

Some Austempering History & Description

 • 2013 : Commissioning of New Austemper Furnace.
 • 2017 : Implemented CQI-9 as minimum operating standard.
 • 2018 : Audit and approval for Mitubishi Austempering supplier.
 • 2018 : Set Austempering as a managed cost control center
 • 2020 : Establish robust quotation system to get work first time.

AUSTEMPERING FURNACES

กระบวนการชุบแข็งแบบ AUSTEMPERING เป็นวิธีการชุบแข็งอีกรูปแบบหนึ่งจากอีกหลายๆกระบวนการชุบแข็ง ซึ่งคุณสมบัติเด่นของวิธีการชุบแข็งแบบ AUSTEMPERING นั้น คือ เป็นการชุบแข็งที่ยังคงคุณสมบัติด้านความเหนียว มีความเป็นสปริง และมีความสามารถยืดตัว โดยที่ยังมีความแข็งสูงอยู่ สำหรับในส่วนโครงสร้างนั้นจะได้โครงสร้างที่เป็นแบบ เบนไนท์

AUSTEMPERING hardening is another method of hardening from many other hardening processes. The outstanding feature of AUSTEMPERING hardening method is hardening that still has toughness, Spring and capable of elongation While still having high hardness For the structure that is Bainte.

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างจุลภาคให้ความแข็งแรงและความทนทานสำหรับการใช้งานสปริงเหล็กไม่ว่าจะเป็น Spring , Wave Spring  และ WASHER และ Clamp หรือ แบบอื่น ๆ

The change in microstructure provides the strength and durability for spring steel applications whether it be flat springs, wave springs and washers, brackets and clamps or any other configuration

กระบวนการสร้างความมั่นใจที่ PC Products International Co Ltd มีการควบคุมที่เข้มงวดและเข้มงวดมากและพารามิเตอร์ทั้งหมดจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติตลอด 5 วินาทีเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถตรวจสอบบันทึกจริงได้ในภายหลังหากจำเป็น ความแข็งหลักจะเกิดขึ้นในพื้นที่ทดสอบ QC และตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคและทำการบันทึกเพื่อให้ครอบคลุมทั้งด้านข้างและแกนของชิ้นงานเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการแยกชิ้นส่วน  หมายเลขชิ้นส่วนทุกชิ้นมีโปรแกรมควบคุมกระบวนการเฉพาะและทำการตรวจสอบทุก 15 นาที การตรวจสอบทางสถิติของทุกชุดได้รับการปรับปรุงและทบทวน อย่างต่อเนื่อง

The austempering process at PC Products International Co Ltd has very tight and strict controls and all parameters are automatically recorded ever 5 seconds to ensure actual records can be later reviewed if this becomes necessary. Core hardness is done in the QC testing area and microstructure inspection and recording done to cover both the surface and core of a sample to ensure there is no decarburization.

Every part number has it own dedicated process control program and verification is done every 15 minutes.  Statistical monitoring of every batch is maintained and reviewed Continuously.

คุณสมบัติ

เหล็กที่รับชุบ / Material

 • SK5 , SK7 , SK85
 • S55C , S60C , S75C
 • SAE1060 , SAE1086

ความแข็งที่ทำได้ / Hardness

 • 400 ~ 550 HV
 • 40 ~ 53 HRC
 • 70 ~ 77 HRA

ความหนาเหล็กที่รับชุบ / steel thickness

 • 0.2 ~ 4.0 mm.

หากคุณต้องการชิ้นงาน ที่มีความเป็นสปริงสูง ทนต่อการใช้งานซ้ำๆ มีทั้งความแข็งและความเหนียวในตัวเดียวกัน ไม่แตกหัก เราสามารถทำให้คุณได้ ด้วยกระบวนการชุบแข็ง Austempering ที่เรามี ทำให้สำหรับคุณ

If you need a piece of work which has a high spring resistant to repeated use with both hardness and toughness in one body, not broken, we can make for you with the Austempering hardening process.

Austempering ส่งผลให้เป็นเกิดโครงสร้าง Bainite ที่เบาเนื่องจากเกลือดับเหนือจุด Ms ของเหล็กซึ่งช่วยลดการบิดเบือนการเป็นสปริงและลดความเสี่ยงของการแตกที่พบในน้ำมันดับบางส่วน

Austempering results in a feathery Bainite structure created due to salt quenching above the Ms point of steel which reduces distortion, improves spring and reduces risk of cracking found in oil quench thin parts

กระบวนการ Austempering ได้รับการออกแบบเพื่อให้ได้โครงสร้าง bainite โดยมีการตรวจสอบความแข็งและกระบวนการทั้งหมดได้รับการตรวจสอบและกำหนดค่าใหม่ทั้งแบบแมนนวลและแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ทุกๆ 5 วินาที) แต่ละกระบวนการและการตั้งค่าโดยช่างมืออาชีพ กระบวนการนี้มุ่งเน้นไปที่คุณภาพความแข็งและโครงสร้างจุลภาคและการลดความผิดเพี้ยนโดยใช้รูปแบบการโหลดที่เหมาะสมของชิ้นส่วนบนสายพานเตา (ความเพี้ยนบางอย่างอาจเกิดขึ้นได้เนื่องจากรูปร่าง) เตาแน่ใจว่าทำเป็นระยะเพื่อสร้างและพิสูจน์ความสม่ำเสมอของอุณหภูมิ

The Austempering process is designed to achieve a bainite structure , with monitored hardness and the entire process is monitored and recorded both manually and electronically (every 5 seconds) each part process and setting by professional technician.

The process focused on quality, hardness and microstructure and distortion minimization using optimum loading patterns of parts on furnace belt.  (Some distortion can occur due to shape). Furnace surveys done periodically to establish and confirm temperature uniformity.

คุณสมบัติของเครื่องจักร AUSTEMPERING

 • เตาชุบแข็งทำความร้อนด้วยระบบไฟฟ้า
 • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด: 870 C
 • ชุบแข็งด้วยน้ำเกลือ บรรจุได้  8,000 ลิตร
 • อุณหภูมิที่ชุบแข็งที่ทำได้: 285 -380 องศา C (ปรับได้)
 • อุณหภูมิน้ำร้อน: 40-60 องศา C (ปรับได้)
 • ล้างทำความสะอาดด้วยน้ำธรรมดา
 • สารชุบป้องกันสนิม 3 เดือน

SPECIFICATION OF MACHINE AUSTEMPERING

 • HEATING FURNACE
 • Max working temperature : 870 C
 • QUENCHING SALT BATH 8,000 liTERS
 • Salt bath temperature : 285 - 380 degree C (Adjustable)
 • Hot water temperature : 40-60 degree C (Adjustable)
 • Normal Water
 • RUST PREVENTION 3 Months rust

ระบบควมคุม

 • มีระบบควบคุมกระบวนการด้วยระบบคอมพิวเตอร์ Touch screen
 • มีระบบบันทึกทุก 5 วินาที
 • มีระบบป้องกันความผิดปกติสำหรับ Full Alarm System
 • เป็นกระบวนการชุบแข็งอย่างต่อเนื่อง
 • มีการควบคุมระบบบันทึก CP Control
 • มี Stock Spare Part พร้อมดำเนินการเปลี่ยนทันทีกรณีฉุกเฉิน

Control system

 • With process control system by Touch computer system
 • There is a recording system every 5 seconds.
 • Fault protection for the Full Alarm System.
 • It is a continuous hardening process. Line
 • With control system to record CP Control
 • critical spare parts, ready for immediate change in case of emergency

อัตรากำลังการผลิต

 • กำลังการผลิต 200 กิโลกรัม / ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับรูปร่างและน้ำหนักของชิ้นส่วน)
 • กำลังการผลิต 80 ตัน / เดือน (ขึ้นอยู่กับรูปร่างและน้ำหนักของชิ้นส่วน)

Capacity rate

 • Capacity of 200kg / hour (depending on the shape and weight of the parts)
 • Capacity of 80 tons / month (depending on the shape and weight of the parts)