Telesales

ตำแหน่ง : Telesales

อัตราที่รับ : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามประสบการณ์

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

1.เสนอขายสินค้ากับลูกค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.เพศชาย-หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
2.วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
3.มีประสบการณ์งานขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ
4.มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
5.มีความรับผิดชอบสูง

ส่ง CV ถึงเรา

แผนที่บริษัท

44/2 หมู่ 1 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560