• หมวดหมู่

Gemi sx12 40-60 เจาะรูกลม
รหัส : 3-WD-000009-000
ขนาด : 40-60 mm.
รายละเอียด : SX12 W3 เจาะรูกลม

Gemi sx12 20-32 mm
รหัส : 3-WD-000002-000
ขนาด : 20-32 mm.
รายละเอียด : SX12 W2

Gemi SX12 130-150 mm
รหัส : 3-WD-000057-000
ขนาด : 130-150 mm.
รายละเอียด : SX12 W3

Gemi SX12 130-150 mm
รหัส : 3-WD-000054-000
ขนาด : 130-150 mm.
รายละเอียด : SX12 W3

Gemi SX12 120-140 mm
รหัส : 3-WD-000056-000
ขนาด : 120-140 mm.
รายละเอียด : SX12 W3

Gemi 90-110 mm. SX12
รหัส : -
ขนาด : 90-110 mm.
รายละเอียด : SX12 W2

Gemi 90-100 sx12 ไม่เจาะรู
รหัส : 3-WD-000006-000
ขนาด : 90-100 mm.
รายละเอียด : SX12 W2

Gemi 80-100 SX12 W4
รหัส : -
ขนาด : 80-100 mm.
รายละเอียด : SX12 2

Gemi 70-90 W4 SX12
รหัส : -
ขนาด : 70-90 mm.
รายละเอียด : SX12 W4

Gemi 70-90 sx9
รหัส : 3-WD-000022-000
ขนาด : 70-90 mm.
รายละเอียด : SX9 W2

Gemi 70-90 SX12 เจาะรูหัวใจ
รหัส : 3-WD-000005-000
ขนาด : 70-90 mm.
รายละเอียด : SX12 W2 เจาะรูหัวใจ

Gemi 70-90 SX12 เจาะรูกลม
รหัส : -
ขนาด : 70-90 mm.
รายละเอียด : SX12 W2 เจาะรูกลม