หัวหน้าแผนกบัญชี

ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกบัญชี

อัตราที่รับ : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามประสบการณ์

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

1. ตรวจนับจำนวนสินค้าคงเหลือทุกคลังสินค้า
2. ตรวจสอบจำนวน และมูลค่าการนำเข้า
และการโอนสินค้าระหว่างคลังในระบบสินค้า กับเอกสารที่เกี่ยวข้อง
3. คำนวณมูลค่าต้นทุนการสั่งซื้อ มูลค่าต้นทุนขาย
และมูลค่าต้นทุนสินค้าคงเหลือทุกคลังสินค้า
4.
ตรวจสอบมูลค่าต้นทุนสินค้าคงเหลือของระบบสินค้ากับมูลค่าต้นทุนสินค้าคงเหลือ
ของระบบบัญชี
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.เพศชาย/หญิง อายุ 30 – 40 ปี
2.วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3.ประสบการณ์ 1-3 ปีขึ้นไป
4.สามารถใช้โปรแกรม Express ได้ดี
5.สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
6.มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
7.มีความรับผิดชอบสูง

ส่ง CV ถึงเรา

แผนที่บริษัท

44/2 หมู่ 1 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560