วิศวกร New Model

ตำแหน่ง : วิศวกร New Model

อัตราที่รับ : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามประสบการณ์

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

1.ดูแลงาน New Model,จัดทำ Flow Chart & Lay-out
2.จัดทำ Estimation Cost
3.จัดทำ Improvement Process
4.Cycle Time of products
5.จัดทำ Bill of Material(BOM)
6.จัดทำ Packaging Standard

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.เพศชาย อายุ 25-35 ปี
2.วุฒิการศึกษา ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล,สาขาเทคโนโลยีการผลิต
3.ประสบการณ์ 1-3 ปีขึ้นไป
4.มีความรู้ด้านระบบ TS16949
5.ขยันและมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ และมีทัศนิคติการทำงานที่ดี
6.มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
7.มีความรับผิดชอบสูง

ส่ง CV ถึงเรา

แผนที่บริษัท

44/2 หมู่ 1 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560