ช่างซ่อมบำรุง

ตำแหน่ง : ช่างซ่อมบำรุง

อัตราที่รับ : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามประสบการณ์

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

1.ซ่อมบำรุงงานไฟฟ้า,ประปา และบำรุงรักษาเครื่องจักร และอุปกรณ์
2. ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกัน
3.ติดตั้งและย้ายเครื่องจักร

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.เพศชาย อายุ 22-35 ปี
2.วุฒิการศึกษา ปวช. – ปวส. สาขา ไฟฟ้า
3.ประสบการณ์ 0-3 ปี
4.ขยันและมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ และมีทัศนิคติการทำงานที่ดี
5.มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
6.มีความรับผิดชอบสูง

ส่ง CV ถึงเรา

แผนที่บริษัท

44/2 หมู่ 1 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560