เจ้าหน้าที่บุคคลธุรการ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บุคคลธุรการ

อัตราที่รับ : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามประสบการณ์

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

1.ประสานงานด้านบุคคลกับหน่วยงานต่าง ๆ
2.ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลด้าน Payroll
3.บันทึกข้อมูลสถิติการลาประจำปีลงในทะเบียนประวัติ
4.ดำเนินการจัดทำแฟ้มประวัติพนักงาน
5.ดำเนินการประสานงานเรื่องประกันสังคม
6.ดำเนินการเกี่ยวเอกสารแรงงานต่างด้าว
7.ดำเนินการจัดทำเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับพนักงานจ้างเหมา/ ชั่วคราว

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.เพศชาย-หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
2.วุฒิการศึกษา ปวส. – ปริญญาตรี สาขาทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3.มีประสบการณ์ด้านงานบุคคล อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
4.สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน เช่น Office ได้
5.หากใช้โปรแกรม B-Plus ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6.มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
7.มีความรับผิดชอบสูง

ส่ง CV ถึงเรา

แผนที่บริษัท

44/2 หมู่ 1 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560