เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้

อัตราที่รับ : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามประสบการณ์

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

1.ดูแลงานด้านบัญชีลูกหนี้ทั้งหมด
2.จัดทำเอกสารใบแจ้งหนี้ ใบลดหนี้
3.ติดตามทวงหนี้จากลูกหนี้ที่ค้างชำระ
4.ตรวจสอบเอกสารการชำระเงินจากลูกหนี้แต่ละราย
5.จัดทำรายละเอียดลูกหนี้แต่ละรายและเก็บอย่างเป็นระเบียบ
6.ตรวจสอบ Bank Statement ของธนาคารทุกวัน
7.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.เพศ หญิง อายุ 25-45 ปีขึ้นไป
2.วุฒิการศึกษาปวส.ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
3.ประสบการณ์ 1-3 ปีขึ้นไป
4.ใช้โปรแกรม Express,Excel,Pivot,V-look จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5.ขยันและมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ และมีทัศนิคติการทำงานที่ดี
6.มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
7.มีความรับผิดชอบสูง

ส่ง CV ถึงเรา

แผนที่บริษัท

44/2 หมู่ 1 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560