ช่างเทคนิค CNC

ตำแหน่ง : ช่างเทคนิค CNC

อัตราที่รับ : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามประสบการณ์

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

1.ควบคุมเครื่อง CNC ได้

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.เพศชาย อายุ 25-35 ปี
2.วุฒิการศึกษา ปวช,ปวส สาขาที่เกี่ยวข้อง
3.ประสบการณ์ 0-3 ปี
4.สามารถใช้เครื่องมือวัดเป็น เช่น เวอร์เนีย,ไฮเกรท,ไมโครมิเตอร์
5.เขียนโปรแกรม Auto cad ได้
6.ขยันและมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ และมีทัศนิคติการทำงานที่ดี
7.มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
8.มีความรับผิดชอบสูง
9.มีประสบการณ์การทำงานโรงงานอุตสาหกรรมยานยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ส่ง CV ถึงเรา

แผนที่บริษัท

44/2 หมู่ 1 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560