ช่างยนต์ ประจำศูนย์บริการ

ตำแหน่ง : ช่างยนต์ ประจำศูนย์บริการ

อัตราที่รับ : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามประสบการณ์

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

1.ตรวจเช็คเครื่องยนต์เบื้องต้นได้
2.ดูแลรักษา/ซ่อมแซมบำรุงรักษางานช่างทั่วไปได้

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.เพศชาย อายุ 22-35 ปี
2.วุฒิการศึกษา ปวช,ปวส สาขาช่างยนต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3.ประสบการณ์ 0-3 ปี
4.ขยันและมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ และมีทัศนิคติการทำงานที่ดี
5.มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
6.มีความรับผิดชอบสูง

ส่ง CV ถึงเรา

แผนที่บริษัท

44/2 หมู่ 1 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560