NEWS

       ด้วยสมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย ซึ่งมีสมาชิกเป็นผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถยนต์บรรทุกจากทั่วประเทศ พร้อมทั้งเป็นกลุ่มผู้สั่งซื้อ อะไหล่ อุปกรณ์ และสินค้าที่เกี่ยวข้อง ในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก มีการดำเนินกิจกรรมร่วมกับ สมาคม องค์กร หน่วยงานราชการ บริษัทเอกชนต่างๆ เพื่อการพัฒนาการขนส่งในทุกด้านอย่างสม่ำเสมอ และเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน "AEC" โดยปีนี้ สมาคมฯ ได้กำหนดการจัดงานระหว่างวันที่ 17 - 18 ธันวาคม 2558 ณ ลานเอนกประสงค์สมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย ณ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ 

งานนอร์ธเทิร์นมอเตอร์โชว์ 2015 งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558

ทางบริษัท พี.ซี.โปรดักส์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมการเทรนนิ่ง สาธิตซ่อมปะยางกับทาง Supplier TECH ที่ มณฑลเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน ณ.วันที่ 14 มิ.ย. 2559 เพื่อสร้างความรู้ ความสามารถ ความชำนาญและทักษะให้บุคลากร

การเทรนนิ่ง สาธิต ซ่อมยางที่เซี่ยงไฮ้

ตัวแทนบริษัท พี.ซี.โปรดักส์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาให้ความรู้เรื่องการปะยางกับบริษัท มิชลิน จำกัด ณ.กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 6 ก.ค. 2559 เพื่อสร้างความรู้ ความสามารถ ความชำนาญและทักษะให้บุคลากร

การเทรนนิ่ง สาธิต ซ่อมยางที่มิชลิน

ตัวแทนบริษัท พี.ซี.โปรดักส์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาให้ความรู้เรื่องการปะยางกับบริษัท มิชลิน จำกัด ณ.กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2559 เพื่อสร้างความรู้ ความสามารถ ความชำนาญและทักษะให้บุคลากร

การเทรนนิ่ง สาธิต ซ่อมยางที่มิชลิน

       ด้วยสมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย ซึ่งมีสมาชิกเป็นผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถยนต์บรรทุกจากทั่วประเทศ พร้อมทั้งเป็นกลุ่มผู้สั่งซื้อ อะไหล่ อุปกรณ์ และสินค้าที่เกี่ยวข้อง ในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก มีการดำเนินกิจกรรมร่วมกับ สมาคม องค์กร หน่วยงานราชการ บริษัทเอกชนต่างๆ เพื่อการพัฒนาการขนส่งในทุกด้านอย่างสม่ำเสมอ และเพื่อเผยแพร่ความรู้ กฏระเบียบปฏิบัติ จากภาครัฐสู่ภาคเอกชนให้สมาชิกอยู่ในกรอบของกฏหมาย ตาม พระราชบัญญติการขนส่ง และจราจร และเพื่อนำเสนอวัตกรรมใหม่ ๆ ของเทคโนโลยี่ด้านการขนส่ง โดยปีนี้ สมาคมฯ ได้กำหนดการจัดงานระหว่างวันที่ 17 - 18 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ ลานเอนกประสงค์สมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย ณ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์​

งานนอร์ธเทิร์นมอเตอร์โชว์ 2016 งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559​

       ตัวแทนบริษัท พี.ซี.โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้เข้าร่วมกิจกรมอบรมหลักสูตรมาตรฐานการถอดยางและใส่ยาง ZP, Run Flat และการปะยางอย่างถูกวิธี ณ.ไทร์พลัส พีพีเอ็น ออโต้แคร์ นวมินทร์ กทม. เมื่อวันที่ 16, 20, 23, 27/7/2560

การเทรนนิ่ง สาธิต ซ่อมยางที่มิชลิน

      บริษัท พี.ซี.โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้จัดกิจกรรมภายในสาธิตวิธีการปะยาง ประโยชน์ของสินค้าให้กับฝ่ายขายในประเทศเพื่อเรียนรู้ข้อดีต่างๆของแผ่นปะ และสร้างความเข้าใจในตัวสินค้า เพื่อนำความรู้และเทคนิคต่างมาแนะนำให้ความรู้กับลูกค้าต่อไป

ขอขอบคุณกิจกรรมดี บริษัท พี.ซี.โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

 

 

การเทรนนิ่ง สาธิต อบรมซ่อมปะยาง TECH​ ณ.บริษัท พี.ซี.โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

การเทรนนิ่ง สาธิต อบรมซ่อมปะยาง TECH. ณ.ศูนย์บริการ ไทร์พลัส 

       ตัวแทนบริษัท พี.ซี.โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้เข้าร่วมกิจกรมอบรมหลักสูตรมาตรฐานการปะยางอย่างถูกวิธี เพื่อสร้างความรู้ และความชำนาญในการให้บริการอย่างดีที่สุด ณ.TECH. ณ.ศูนย์บริการ ไทร์พลัส กทม. เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560

ตัวแทนบริษัท พี.ซี.โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้เข้าร่วมกิจกรม

 

TYREPLUS Retail Operation Training Program (Basic Knowledge)

 

อบรมหลักสูตรมาตรฐานการปะยางอย่างถูกวิธี โดยมีร้านยางชั้นนำเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ได้แก่ ร้านเจริญรวมยาง ,ศรีเมืองการยาง ,เอ็กซ์เพรส ออโต้ , ยางบริการ 1888 ,เอส เค ออโต้ไทร์ ,เอ็ม คอนโทรล ออโต้โมทีฟ และ เอ็ม คอนโทรล ซี เอ็กซ์ ณ.ศูนย์บริการไทร์พลัส กทม. เมื่อวันที่ 16/05/61 ​

การเทรนนิ่ง สาธิต ซ่อมยางที่ TYRE PLUS

pcproductsinternational

CALL CENTER

(662) 708-1442 ต่อ 251,252,253

092-2471713 , 081-7316641
092-2570755

P.C.Products International Co., Ltd is a leading Manufacturer of wheel balancing weights and design

World Class Quality

Export quality with International Accreditation and standards

Just In Time Supplier for Automotive Industries

On Time Delivery

Continuous Improvement

Ongoing Research

into cutting-edge technologies for market-driven innovations

P.C. Products International Co,.Ltd.

บริษัท พี ซี โปรดักส์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

P.C.Products International Co., Ltd is a leading Manufacturer of wheel balancing weights and design

CALL CENTER

(662) 708-1442 ต่อ 251,252,253

092-2471713 , 081-7316641
092-2570755