NEWS

       ด้วยสมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย ซึ่งมีสมาชิกเป็นผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถยนต์บรรทุกจากทั่วประเทศ พร้อมทั้งเป็นกลุ่มผู้สั่งซื้อ อะไหล่ อุปกรณ์ และสินค้าที่เกี่ยวข้อง ในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก มีการดำเนินกิจกรรมร่วมกับ สมาคม องค์กร หน่วยงานราชการ บริษัทเอกชนต่างๆ เพื่อการพัฒนาการขนส่งในทุกด้านอย่างสม่ำเสมอ และเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน "AEC" โดยปีนี้ สมาคมฯ ได้กำหนดการจัดงานระหว่างวันที่ 17 - 18 ธันวาคม 2558 ณ ลานเอนกประสงค์สมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย ณ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ 

งานนอร์ธเทิร์นมอเตอร์โชว์ 2015 งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558

ทางบริษัท พี.ซี.โปรดักส์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมการเทรนนิ่ง สาธิตซ่อมปะยางกับทาง Supplier TECH ที่ มณฑลเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน ณ.วันที่ 14 มิ.ย. 2559 เพื่อสร้างความรู้ ความสามารถ ความชำนาญและทักษะให้บุคลากร

การเทรนนิ่ง สาธิต ซ่อมยางที่เซี่ยงไฮ้

ตัวแทนบริษัท พี.ซี.โปรดักส์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาให้ความรู้เรื่องการปะยางกับบริษัท มิชลิน จำกัด ณ.กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 6 ก.ค. 2559 เพื่อสร้างความรู้ ความสามารถ ความชำนาญและทักษะให้บุคลากร

การเทรนนิ่ง สาธิต ซ่อมยางที่มิชลิน

ตัวแทนบริษัท พี.ซี.โปรดักส์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาให้ความรู้เรื่องการปะยางกับบริษัท มิชลิน จำกัด ณ.กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2559 เพื่อสร้างความรู้ ความสามารถ ความชำนาญและทักษะให้บุคลากร

การเทรนนิ่ง สาธิต ซ่อมยางที่มิชลิน

       ด้วยสมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย ซึ่งมีสมาชิกเป็นผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถยนต์บรรทุกจากทั่วประเทศ พร้อมทั้งเป็นกลุ่มผู้สั่งซื้อ อะไหล่ อุปกรณ์ และสินค้าที่เกี่ยวข้อง ในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก มีการดำเนินกิจกรรมร่วมกับ สมาคม องค์กร หน่วยงานราชการ บริษัทเอกชนต่างๆ เพื่อการพัฒนาการขนส่งในทุกด้านอย่างสม่ำเสมอ และเพื่อเผยแพร่ความรู้ กฏระเบียบปฏิบัติ จากภาครัฐสู่ภาคเอกชนให้สมาชิกอยู่ในกรอบของกฏหมาย ตาม พระราชบัญญติการขนส่ง และจราจร และเพื่อนำเสนอวัตกรรมใหม่ ๆ ของเทคโนโลยี่ด้านการขนส่ง โดยปีนี้ สมาคมฯ ได้กำหนดการจัดงานระหว่างวันที่ 17 - 18 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ ลานเอนกประสงค์สมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย ณ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์​

งานนอร์ธเทิร์นมอเตอร์โชว์ 2016 งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559​

       ตัวแทนบริษัท พี.ซี.โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้เข้าร่วมกิจกรมอบรมหลักสูตรมาตรฐานการถอดยางและใส่ยาง ZP, Run Flat และการปะยางอย่างถูกวิธี ณ.ไทร์พลัส พีพีเอ็น ออโต้แคร์ นวมินทร์ กทม. เมื่อวันที่ 16, 20, 23, 27/7/2560

การเทรนนิ่ง สาธิต ซ่อมยางที่มิชลิน

      บริษัท พี.ซี.โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้จัดกิจกรรมภายในสาธิตวิธีการปะยาง ประโยชน์ของสินค้าให้กับฝ่ายขายในประเทศเพื่อเรียนรู้ข้อดีต่างๆของแผ่นปะ และสร้างความเข้าใจในตัวสินค้า เพื่อนำความรู้และเทคนิคต่างมาแนะนำให้ความรู้กับลูกค้าต่อไป

ขอขอบคุณกิจกรรมดี บริษัท พี.ซี.โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

 

 

การเทรนนิ่ง สาธิต อบรมซ่อมปะยาง TECH​ ณ.บริษัท พี.ซี.โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

การเทรนนิ่ง สาธิต อบรมซ่อมปะยาง TECH. ณ.ศูนย์บริการ ไทร์พลัส 

       ตัวแทนบริษัท พี.ซี.โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้เข้าร่วมกิจกรมอบรมหลักสูตรมาตรฐานการปะยางอย่างถูกวิธี เพื่อสร้างความรู้ และความชำนาญในการให้บริการอย่างดีที่สุด ณ.TECH. ณ.ศูนย์บริการ ไทร์พลัส กทม. เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560

ตัวแทนบริษัท พี.ซี.โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้เข้าร่วมกิจกรม

 

TYREPLUS Retail Operation Training Program (Basic Knowledge)

 

อบรมหลักสูตรมาตรฐานการปะยางอย่างถูกวิธี โดยมีร้านยางชั้นนำเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ได้แก่ ร้านเจริญรวมยาง ,ศรีเมืองการยาง ,เอ็กซ์เพรส ออโต้ , ยางบริการ 1888 ,เอส เค ออโต้ไทร์ ,เอ็ม คอนโทรล ออโต้โมทีฟ และ เอ็ม คอนโทรล ซี เอ็กซ์ ณ.ศูนย์บริการไทร์พลัส กทม. เมื่อวันที่ 16/05/61 ​

การเทรนนิ่ง สาธิต ซ่อมยางที่ TYRE PLUS

บริษัท พี ซี โปรดักส์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

P.C. Products International Co,.Ltd.

Ongoing Research

into cutting-edge technologies for market-driven innovations

Continuous Improvement

On Time Delivery

Just In Time Supplier for Automotive Industries

Export quality with International Accreditation and standards

World Class Quality

096-980-4089 / 081-831-5980

LINE : pcproductsinter

ติดต่อฝ่ายขาย

CALL CENTER

pcproductsinternational
P.C.Products International Co., Ltd is a leading Manufacturer of wheel balancing weights and design

CALL CENTER

คุณแมน : ฝ่ายขายในปรเทศ​

0969804089 / 0860633764

LINE : pcproductsinter

Menu